L’educació és un dels pilars fonamentals i eixos vertebradors per al desenvolupament de qualsevol societat i, per tant, ha de ser una de les màximes prioritats en la política municipal. Volem que tots els infants tinguin l’oportunitat d’accedir a una educació pública i de qualitat.

Potenciarem una escola pública de qualitat, laica, en català i coeducadora. Amb una bona base educativa trencaríem la perpetuació dels rols de gènere i classe; lluitaríem en contra de les desigualtats i procuraríem una educació el màxim d’equitativa, no sexista i socialment justa.

Hem de fer de Sant Just un referent en la pluralitat educativa en tots els àmbits.

Què li cal a la teva comunitat educativa? Com la fem més forta, potent i necessària?

  1. Promourem una comunitat educativa que tingui una mirada cap a la innovació pedagògica i facilitant l’aplicació de tècniques innovadores a l’aula, amb l’objectiu de potenciar l’aprenentatge actiu de l’alumne.
  2. Treballarem amb el Departament d’Educació de la Generalitat l’impuls i la creació d’un Institut – Escola a Mas Lluí, que presenti una oferta educativa des de l’educació infantil (p3) fins a 4t d’ESO, és a dir, abraçant tot l’ensenyament obligatori. D’aquesta manera evitem la mobilitat i el desplaçament de les famílies, el gran trencament existent entre primària i secundària i facilitem les relacions entre grans i petits.
  3. construirem una segona Escola Bressol.
  4. Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir a les famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu.
  5. Volem seguir mantenint i millorant una xarxa educativa excel·lent en l’àmbit de 0 a 3 anys; continuar habilitant sales d’estudi en època d’examens; reforçar la xarxa 6-12 i fomentar la cooperació entre l’administració pública, els centres educatius, les famílies i els especialistes per tal d’atendre les necessitats educatives especials.