Et preocupa la seguretat del poble? Tens propostes per millorar-la? Debatem-ho!

En els darrers anys s’han fet diverses inversions en sistemes de seguretat per facilitar la feina de la Policia Local i millorar la seguretat del veïnat. Han estat suficients?

La Policia Local de Sant Just té un pla de treball basat en la proximitat, la mediació i resolució de conflictes. És millor aquest o un model reactiu i impresonal?

Nosaltres volem construir un model en què la convivència i la seguretat configurin un espai cívic al més lliure possible i que avanci cap a una societat cada vegada més justa.

Des d’ERC considerem la convivència com a fonamental per concebre un espai cívic equilibrat. Hem de saber treballar la convivència a l’espai compartit amb la mediació com a eina prioritària i no convertir els problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat.

 

  1. Reforçarem el servei de PAMIRC (Policia d’Assistència, Mediació i Resolució de Conflictes) com a base del sistema policial de Sant Just i per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal i per incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més eficient.
  2. Augmentarem la plantilla de la Policia fins arribar als 40 efectius per tenir una ràtio d’1 policia per cada 500 habitants i reforçarem la plantilla d’Agents Cívics.
  3. Incrementarem la coordinació entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, en el marc de les juntes lo cals de seguretat, i avaluarem conjuntament els programes de prevenció i coordinació en matèria de seguretat.
  4. Promourem la corresponsabilitat de tots els àmbits de la gestió pública en les polítiques de seguretat amb la creació de taules de treball transversals.
  5. Seguirem millorant l’APP de Seguretat Ciutadana i aplicant sistemes policials preventius i no reactius.
  6. Seguirem treballant l’àmbit de la prevenció i la promoció de la convivència, posant èmfasi en els col·lectius més vulnerables.
  7. Ajudarem a créixer al col·lectiu de persones voluntàries de Protecció Civil, garantint que la seva participació es desenvolupi amb les condicions formatives i de recursos materials adequades.