Creus que Sant Just està prou net? Quines places i/o carrers creus que necessiten arranjaments?

Com es pot resoldre la sensació de mancança en l’estat de la neteja del poble? A tots els barris és igual?

Fins ara s’han executat les inversions pendents des de l’any 2009. Un cop assolides, creiem que el criteri per afrontar una o altra obra a la via pública hauria de ser l’adequació del carrer a un mínim de necessitats de mobilitat, amb cotxets per a infants, persones amb mobilitat reduïda, etc.

 

  1. Incrementarem la neteja de la via pública i mantindrem els parcs de manera més digna per tal de potenciar-ne el seu ús en favor de la ciutadania.
  2. Pensarem i dissenyarem espais públics amb perspectiva de gènere, evitant entorns i elements que provoquin inseguretat per a les dones tot eradicant la percepció d’inseguretat, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de recorreguts. Aconseguirem espais integradors, cívics i de convivència fomentant usos i activitats intergeneracionals i que fomentin la presència de gent diversa i que facilitin la mobilitat i el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana.
  3. Pacificarem els espais públics perquè els vianants en siguin els protagonistes.
  4. Millora de la il·luminació de l’espai públic, carrers, places i parcs. Prioritzarem els eixos comercials i aquells espais que puguin acabar creant problemes de convivència ciutadana. Implementarem il·luminació intel·ligent, amb sensors, fent que de nit estigui a baixa intensitat però augmenti quan s’acosti alguna persona o vehicle.
  5. Crearem espais d’ombra en aquells parcs que no en disposin per tal de tenir zones d’estada i no només de pas i fomentar així punts de trobada agradables a l’espai públic per a tota la ciutadania.