Tot i que som un dels municipis amb una taxa d’atur més baixa (no arriba al 7%) no ens podem deixar enlluernar per les estadístiques.

Des d’ERC Sant Just proposem:

 1. Convertir l’actual servei de promoció econòmica en una veritable Oficina de Promoció del Municipi que incorpori Comerç, Indústria, Ocupació i Emprenedoria i Turisme. La dotarem de recursos econòmics i humans millorarem la seva ubicació actual.
 2. Rehabilitar la masia de Can Freixes i ubicar-hi els serveis de Promoció del municipi, pensant en un servei d’acompanyament i formació continuada a les persones aturades i emprenedores.
 3. Fomentarem la relació i entesa entres ajuntament i sectors econòmics amb la creació d’un Consell Econòmic Municipal (CEM) format per ajuntament, empreses, pimes, sindicats i entitats, per crear sinergies i definir conjuntament necessitats, recursos i propostes de foment de l’ocupació i l’emprenedoria.
 4. Seguir treballant amb l’objectiu d’augmentar la reinserció laboral i dinamitzar al màxim el foment de l’ocupació.
 5. Oferir tramitacions més àgils, serveis d’assessorament i de formació laboral més acurats, aplicar bonificacions en taxes municipals i seguir generant programes de subvencions.
 6. Reordenar les activitats dels polígons industrialsfomentar la implantació d’empreses dedicades a les noves tecnologies i a la comunicació, apostant decididament per la “indústria neta”. Això ens ha d’ajudar a posicionar-nos com un punt de referència en l’àmbit metropolità. Volem fomentar canvis en les normatives per aconseguir aquestes implantacions, fomentant la transformació de les naus actuals en espais més dinàmics.
 7. Pla d’acció immediata per a la dignificació dels Polígons industrials.
  • Millora de vials, voreres i senyalització.
  • Millora de la il·luminació.