“Estic buscant pis i no em puc permetre un lloguer a Sant Just i no vull marxar del meu poble”. “Estaria bé tenir ajuts per a l’emancipació”. Quantes vegades hem hagut d’escoltar aquestes frases?

Sembla un fet contradictori tenint en compte que gairebé el 20% de la població de Sant Just viu en habitatge públics. Però ha arribat el moment de canviar definitivament les polítiques públiques en relació a l’habitatge i apostar de manera decidida pel lloguer.

Cal aplicar propostes que fomentin un lloguer més assequible i permetin que encara més persones desenvolupin el seu projecte de vida al nostre poble. Des de promocions públiques amb preus assequibles fins a la intervenció en el mercat privat amb ajuts condicionats a reducció de preus.

 1. Augmentarem els pisos de lloguer assequible desenvolupant el Pla d’Habitatge públic de lloguer 2017 – 2024, que inclou sistemes que no suposen la pèrdua de la propietat pública del sòl (dret de superfície, concessió administrativa o cessió d’ús en règim cooperatiu). Es prioritzarà el treball amb cooperatives del Tercer Sector amb un retorn al sector públic no superior als 50 anys.
 2. Buscarem i aplicarem tots els mecanismes existents per mobilitzar habitatges desocupats.
  • Seguirem aplicant el Programa de rehabilitació d’habitatges. Sant Just té un parc d’habitatges envellit. Seguirem donant ajuts a la rehabilitació a canvi que els habitatges passin a formar part del parc públic de lloguer a un preu assequible, garantint tots els drets de les persones llogateres i propietàries.
  • Millorarem l’assessorament personalitzat en aquesta àrea i en farem més difusió.
  • Recuperarem el Pla d’accessibilitat als edificis i habitatges, assessorant a la ciutadania i cercant ajuts públics d’altres administracions.
 3. Seguirem treballant diferents fórmules per augmentar els habitatges destinats a pal·liar situacions de risc d’exclusió social.
 4. Emancipació juvenil. Seguirem apostant pel programa d’ajuts per a l’emancipació a menors de 35 anys.
 5. Elaboració i publicació de l’índex de Referència de Preus de Lloguer a Sant Just, aplicant estímuls fiscals a les persones propietàries que mantinguin el preu del seu habitatge dins dels barems marcats per aquest índex.
 6. Potenciarem iniciatives d’habitatge que presentin una proposta global en sostenibilitat, pluralisme, estalvi energètic, etc.